Đôi dòng về nghĩa vụ của con người

Chủ bút :

Giới thiệu chung

Đôi dòng về nghĩa vụ của con người: Với bài viết tác giả trình bày nghĩa vụ của con người trên quê hương Islam, dưới vòm che đức tin và giáo luật Islam, một bộ luật công bằng, một đường lối làm hài lòng tất cả mọi người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi