Cuộc mua bán có lợi trong Ramadan . . . bố thí

Giới thiệu chung

Tháng Ramadan là cơ hội vàng quí hiếm để gia tăng công đức, người Muslim hãy tô điểm ngày đêm của mình trong tháng hồng phúc này bằng nhiều màu sắc hành đạo, bởi đây là tháng mà việc hành đạo được nhân lê phần thưởng, nhân lên địa vị. Trong bài viết này giải thích tại sao cần phải bố thí trong tháng Ramadan.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi