Các lời báo trước của Kinh Tân Ước nói về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Giới thiệu chung

Tập hợp các bài viết bằng tiếng Bồ Đào Nha nói về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được nhắc trong Kinh Tân Ước xác minh sự thật về sứ mạng của Người.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi