20 Dẫn Chứng Giáo Lý Về Ân Phúc Của Da’wah

Giới thiệu chung

Hai mươi dẫn chứng giáo lý về ân phúc của Da’wah: “Mặc dù tất cả những điều tốt đẹp này phủ đầy khắp trái đất nhưng vẫn tồn tại những mặt tiêu cực được lan truyền theo thời gian bởi sự thiếu vắng một số những nhà cải thiện trong việc thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm kêu gọi, xây dựng và giảng giải, và bởi một số người có kiến thức và có khả năng cải thiện lại bận rộn với bản thân họ và đã rũ bỏ trách nhiệm bảo vệ tôn giáo ..”

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi