Muhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Chủ bút : Ahmad Didaat

Kiểm thảo: Muhammad Ysa Ghorisiyah

Giới thiệu chung

Đây là bài viết rút gọn từ quyển sách: "Muhammad trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước" của Sheikh Ahmad Deedat - cầu xin Allah thương xót ông - với chủ đề sự báo trước về sứ mạng của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong các Kinh Thánh trước Cựu Ước và Tân Ước.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi