Chẳng Lẽ Islam Chỉ Cần Qur’an, Không Cần Sunnah !!!

Giới thiệu chung

Chẳng Lẽ Islam Chỉ Cần Qur’an, Không Cần Sunnah !!!: Bài viết trả lời lại cho lời khẳng định chỉ Islam chỉ cần Qur’an là đủ không cần đến Sunnah.

Download
Thông tin phản hồi