Nghĩa vụ của cộng đồng

Người thuyết trình : Muhammad Saaleh Al-Munjid

Giới thiệu chung

Nghĩa vụ của cộng đồng: Islam đã vượt chội Âu châu về việc qui định nghĩa vụ của cộng đồng về mọi khía cạnh, qui định thưởng phạt rõ ràng cho người làm tốt và người bất tuân, một khi không làm tròn nhiệm vụ thì làm cho cộng đồng gặp phải tai ương.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi