Hành hương Hajj là một trong năm nền tảng của Islam

Người thuyết trình : Abu Abdur Rohman Al-Nisfy

Kiểm thảo: Shamsud Deen Dirghomy

Giới thiệu chung

Đây là một chuỗi bài viết phân tích về hành hương Hajj một nền tảng của Islam, một nền tảng vĩ đại chỉ bắt buộc một lần trong đời, đồng thời nói về sự hành hương được chấp nhận mà không có phần thưởng nào xứng đáng để thưởng ngoại trừ thiên đàng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi