Hành hương Hajj là một trong năm nền tảng của Islam

Giới thiệu chung

Đây là một chuỗi bài viết phân tích về hành hương Hajj một nền tảng của Islam, một nền tảng vĩ đại chỉ bắt buộc một lần trong đời, đồng thời nói về sự hành hương được chấp nhận mà không có phần thưởng nào xứng đáng để thưởng ngoại trừ thiên đàng.

Thông tin phản hồi