Di Ngôn Cuối Cùng Của Thiên Sứ Muhammad

Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Di Ngôn Cuối Cùng Của Thiên Sứ Muhammad: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu, trước tiên ôn lại lời di ngôn của Thiên Sứ Muhammad - cầu xin bình an & phúc lành cho Người - gởi đến cộng đồng, sau đó, phân tích về thảm họa mà cộng đồng Muslim đang phải gánh chịu đó là ngày càng nhiều người bỏ bê bổn phận Salah.

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi