Tóm lược giáo lý thực hành về U’mrah

Người thuyết trình : Abdul Azeez bin Marzuq Al-Torify

Giới thiệu chung

Tóm lược giáo lý thực hành về U’mrah: Phân tích giáo lý thực hành và các nghi thức U’mrah dưới vòm sáng của Qur’an và Sunnah qua lời sự diễn giải của giới hiền nhân đức hạnh và phân tích các vấn đề mới có liên quan.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi