Chương trình kể chuyện về Sahabah

Giới thiệu chung

Tiến Sĩ Hasan Habsha kể chuyện liên quan đến Sahabah trên đài phát thanh Saudi Arabia, với những câu chuyện ngắn gọn súc tích.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi