Sinh mạng người Muslim được bảo vệ

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Bài thuyết giảng bằng tiếng Afri khẳng định rằng sinh mạng người Muslim bất khả xâm phạm ngoại trừ ba trường hợp: ngoại tình, giết người, phản đạo từ bỏ tập thể.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi