• PDF

    Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

    Hôm 11 tháng 8, hơn một tỷ tín đồ Islam (Hồi giáo) trên thế giới đã bắt đầu vào tháng lễ nhịn chay Ramadan. Nhưng tại Pakistan, nhiều người đã "nhịn chay" từ khi cơn lũ lịch sử kinh hoàng vừa qua ở Pakistan đã ảnh hưởng tới 14 triệu người không có gì để ăn, một con số khủng khiếp nhất trong lịch sử nước này.

  • PDF

    Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa Kiểm thảo : Mohamed Djandal

    Khái lược về lịch sử Islam ở Đông Nam Á và Việt Nam và cách gia nhập Islam của người Việt Nam không phải bằng con đường chiến tranh mà bằng chính con đường thương mại.

Thông tin phản hồi