• Abdul Kareem Zidaan "Số lượng các mục : 9"

  Giới thiệu chung :- Tiến sĩ Abdul Kakeem Zidaan Baheej Al-A’ny sinh tại Baghdad năm 1917 và lớn lên tại đây.
  - Ông học Qur’an tại những văn phòng dạy Qur’an tư nhân. Ông đã học tiểu học rồi trung học phổ thông tại trường Đại học Baghdad rồi học đại học khoa luật và tốt nghiệp tại trường. Sau đó, tiếp tục vào trường Đại học Islam Cairo rồi tốt nghiệp năm 1962 đạt loại xuất sắc.
  - Ông thay đổi việc làm nhiều nơi ở trong cũng như ngoài nước Irắc, ông nguyên là giảng viên Sha-ri-a’h và là trưởng nhóm khoa luật, rồi trưởng nhóm Thần học khoa văn học tại trường Đại học Baghdad. Cũng đã từng là giảng viên Sha-ri-a’h khoa cao học tại Baghdad rồi đãm nhận làm việc tại văn phòng của khoa này.
  - Tác phẩm của ông:
  1- Các giáo lý của người đóng tiền thuế thân và người xin đóng tiền thuế thân cho người Muslim.
  2- Lối vào nghiên cứu của pháp luật Islam.
  3- Tài trợ và phân công trong khoa học luật pháp so sánh.
  4- Usul Da’wah.
  5- Các cá nhân và Nhà nước trong giáo lý Islam.
  6- Chi tiết về giáo lý liên quan về phụ nữ và ngôi nhà Muslim trong Islam gồm 11 quyển.
  7 - Giải thích sơ lược qui tắc giáo lý trong Islam.

  Những tác phẩm sưu tầm:
  8- Dấu vết của ý định trong hành vi và hợp đồng.
  9- Chụp hình và giáo lý chụp ảnh trong Islam.
  10- Giáo lý nhặt con nuôi trong giáo lý Islam.
  11- Hoàn cảnh bị bắt buộc trong giáo lý Islam.
  12- Luật Islam và luật pháp quốc tế công cộng.
  13- Sự khác nhau trong giáo lý Islam.
  14- Đức tin về định mệnh và dấu vết của nó trên các hành vi của cá nhân.
  15- Hành phạt trong giáo lý Islam.
  16- Quyền của cá nhân trong Islam.
  17- Hạn chế về tài sản cá nhân với lợi ích công cộng trong luật Islam.
  18- Hệ thống công lý trong luật Islam.
  19- Các vị trí của giáo lý Islam về chế độ nô lệ.
  20- Chỉ mới định tâm trong giáo lý Islam.
  22 - Các vấn đề cho con bú trong giáo lý Islam.

Thông tin phản hồi