• Faleh bin Muhammad Al-Sughaiyir "Số lượng các mục : 83"

  Giới thiệu chung :- Giảng viên khối Hadith – khoa Thần Học – trường Đại Học Islam Imam Muhammad bin Saud tại Riyadh.
  - Quản lý trang web Sunnah Nabawy trên mạng Internet.
  - Họ và tên: Faleh bin Muhammad Faleh Al-Sughoiyur.
  - Nơi sinh: tại Saudi Arabia – quận Al-Zulfa thành phố Riyadh.
  - Trình độ văn hóa:
  + Đạt thạc sĩ về Sunnah Nabawy năm 1402 H nhằm năm 1982.
  + Đạt tiến sĩ về Sunnah Nabawy năm 1405 H nhằm năm 1985.
  - Bằng cấp: giáo sư về Sunnah Nabawy năm 1414 H.
  - Luận án tiến sĩ: (Musnad Abi Ya’la Al-Muwossoly – từ đầu đến cuối Musnad Abi Sa-i’d Al-Khudry) xác thực và nghiên cứu.
  - Luận án thạc sĩ: (Sách Al-Ghammaaz Alal Lammaaz về một số Hadith nổi tiếng của Shaikh Nurud Deen Al-Samhudy) xác thực và nghiên cứu.
  - Nguyên là:
  + Phó hiệu trưởng khoa Thần Học tại Riyadh trong thời gian 1406 – 1409 H.
  + Hiệu trưởng khoa Thần Học tại Riyadh trong thời gian 1409 – 1415 H.
  - Hiện là Giáo sư khối Sunnah khoa Thần Học tại Riyadh.
  - Cộng tác hoạt động: cộng tác với đài phát thanh Qur’an và đã lập nên nhiều chương trình như:
  + Về Fiq Al-Sunnah hơn 200 chương trình.
  + Phân tích sách Tâuhid 95 lần.
  + Mở rộng trong Romadon 30 lần.
  + Vài điểm cùng với người nhịn chay 30 lần.
  + Cùng với Nabi (Saw) trong Romadon 30 lần.
  + Bài học về đức tin 30 lần.
  + Bài học về chủ quyền 30 lần.
  + Ngôi nhà Muslim trong Romadon 30 lần.
  + Về Fiq Haj 15 lần.
  + Tâuhid trong Haj 15 lần.
  + Haj nhắc nhở và tưởng niệm 15 lần.
  + Đàm thoại trong Qur’an vẫn còn diễn ra.
  - Tham gia kênh truyền hình không gian với chương trình cuộc sống hạnh phúc 45 lần, tham gia kênh kiến thức và đã dạy môn Hadith (phân tích 40 Hadith) được 24 lần, và (phân tích Umdah Al-Ahkam) 24 lần.
  - Những bài học của ông được tải trên kênh truyền hình lần đầu tiên với chủ đề (Kiến thức Hadith) hơn 30 lần.
  - Ông đã tham gia vào các kênh truyền hình khác đặc biệt là kênh Iqro hơn 20 lần. Và đã tham gia rất nhiều thể loại khác nữa.
  - Một số hoạt động ông vẫn còn tham gia như:
  1- Tạp chí Da’wah.
  2- Tạp chí gia đình chúng ta.
  3- Tạp chí hướng dẫn do Sở chỉ đạo và hướng dẫn của Vệ binh quốc gia.
  4- Tạp chí Al-Jaziroh với nhiều thể loại khác nhau và nhiều tạp chí khác
  - Hội nghị & Hội thảo: Tham gia trong nhiều hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước và những hội thảo gần đây nhất:
  1- Hội thảo trong nước về Sunnah và tiểu sử Nabi (Saw) do Bộ Nội vụ Islam ở Madinah tổ chức năm 1425 H.
  2- Hội nghị chống khủng bố tổ chức bởi Trường Đại Học Islam Imam Muhammad bin Saud ở Riyadh năm 1425 H.
  3- Hội nghị chuyên đề về cuộc đời của Shaikh Abdul Aziz bin Baaz tại trường Đại Học Quốc Vương Kholid tổ chức tại Abha năm 1422 H.
  4- Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ Nabi (Saw) được tổ chức bởi Uỷ ban Thế giới hỗ trợ Nabi (Saw) tại Lebanon năm 1424 H.
  5- Đối thoại quốc gia lần thứ năm vào năm 1426 H tại Abha.
  6- Hội nghị về việc điều trị bằng Kinh Qur’an tại các Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất (Abu Dubai) vào năm 1427 H.
  7- Hội nghị về: vệ tinh tại Islam tổ chức tại khoa Shariah trường Đại Học Kuwait 1427 H.
  8- Hội nghị đóng cửa do Bộ Vụ Ấn Định, Tuyên Truyền và Hướng Dẫn Islam tại Riyadh, chuyên đề (công việc từ thiện và mối quan hệ chính thức với các doanh nghiệp) vào năm 1427 H.

  - Giám sát, thảo luận và nghiên cứu trọng tài:
  1. Quản lý và thảo luận về một số luận án tiến sĩ và thạc sĩ hơn sáu mươi luận án trong nhiều trường Đại Học trong nước và trường Đại Học dành cho nữ.
  2. Trọng tài nghiên cứu khoa học tại các trường đại học khác nhau ở Ả Rập Saudi và một số quốc gia vùng Vịnh, Ả Rập cũng như các tạp chí và các hội nghị và những việc làm khác.
  - Tác phẩm: nhiều hơn ba mươi tác phẩm gồm Thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm:
  Thứ nhất: việc điều tra và nghiên cứu:
  1. Khuyến khích cầu xin cho Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Muqoddisy Al-Hanbali.
  2. Một phần về ra lệnh làm điều thiện và ngăn cấm làm điều xấu của Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Muqoddisy Al-Hanbali.

  Thứ hại: sáng tác
  3. Fiqh Sunnah (hai quyển).
  4. Các câu hỏi của phụ nữ dành cho Nabi (Saw) một quyển lớn.
  5. Những bài học về nhân quyền đối với người Muslim.
  6. Giáo lý trừng phạt và bồi thường theo giáo lý Islam và sự áp dụng tại Saudi Arabia.
  7. Cùn với Nabi (Saw) trong Romadon.
  8. Vài điểm về nhịn chay.
  9. Nét đặc trưng về Tâuhid trong Haj.
  10. Hadith Nabi (Saw) cử Mu-ad đến Yamen.
  11. Hadith ai nhìn thấy điều sai quấy.
  12. Hadith anh nhớ đến Allah được Ngài nhớ đến anh.
  13. Hadith bắt đầu lời mặc khải (vài điểm về tuyên truyền)
  14. Hadith người có đức tin mạnh tốt hơn người có đức tin yếu.
  15. Hadith đừng có giận.
  16. Hadith thật lạ lẫm cho việc làm người có đức tin.
  17. Hadith Ta để lại cho các người hai điều.
  18. Hadith ba điều ai được trong chúng sẽ thấy được sự ngọt ngào của đức tin.
  19. Hadith quả thật Allah đã viết sự tốt đẹp.
  20. Hadith hãy cố gắng làm sáu điều.
  21. Hadith ba người vào trong hang.
  22. Hadith ai kêu gọi đến với chân lý.
  24. Hadith hãy nói tôi đã tin Allah rồi hãy đi thẳng.
  25. Hadith người tốt nhất là người mang lợi ích cho mọi người.
  26. Qui tắc về học hỏi Islam.
  27. Phụ nữ Islam và trách nhiệm của họ trong thực tế đương đại.
  28. Đồng tác giả của các khóa học của năm, đặc biệt về môn Hadith trong ba giai đoạn với số lượng 8 phần.
  29. Đồng tác giả các khoa học Hadith và các khóa học ngắn ngày gồm 5 phần, cụ thể là:
  1- Hadith dành cho người mới tìm hiểu.
  2- Hadith chung cho mọi người.
  3- Hadith với những người không chuyên.
  4- Khoa học của giới trí thức hiện đại, văn hoá là bất hợp pháp.
  5- Kiến thức Hadith dành cho người không chuyên.
  Đây chỉ là những thông điệp nhỏ nhiều.

  Thứ ba: Các nghiên cứu khoa học như:
  1. Nghiên cứu (Islam và sự độ lượng của nó) đã được trình lên hội nghị chống khủng bố do trường Đại Học Islam Imam tại Riyadh.
  2. Nghiên cứu (vài điểm với Đông phương học và quan điểm của họ trên Sunnah của Nabi (Saw)) đã được trình lên Hội thảo trong nước về Sunnah và tiểu sử Nabi (Saw) do Bộ Nội Vụ Ấn Định, Tuyên Truyền và Hướng Dẫn Islam tổ chức.
  3. Nghiên cứu (đường lối Shaikh Imam Abdul Aziz bin Baz trong quan hệ với các cơ quan quản lý) đã trình bài cho Hội thảo được tổ chức bởi Vua Khalid Trường Đại học Abha chính ông đứng tổ chức năm 1422 H.
  4. Nghiên cứu (phụ nữ trong cuộc đời Nabi (Saw)) đã trình bày trong buổi hội thảo của Uỷ ban Thế giới hỗ trợ Nabi (Saw) được tổ chức tại Lebanon năm 1424 H.
  5. Nghiên cứu (được phép và bị cấm trong Masjid) đã trình cho Bộ Nội vụ Islam xây dựng Masjid năm1420 H.
  6. Nghiên cứu (luật pháp đối phó với những bất đồng và chống) đã trình tại Diễn Đàn khoa phụ nữ - giáo dục - Riyadh.
  7. (Làm thế nào để hổ trợ cho Nabi (Saw)) đã trình lên Ban hỗ trợ Nabi (Saw).
  8. (truyền hình vệ tinh Islam) chuyển tiếp nhìn tầm nhìn, trình lên truyền hình vệ tinh Islam - Đại học Kuwait.
  9. (Hồi phục thể diện cho tập thể và những điều nguy hại) đã trình cho điều trị bằng Qur’an tại Abu Dhabi.
  10. (Sự kiện hỗ trợ Nabi (Saw)) vài điểm nghiên cứu đã được một số tờ báo
  Đan Mạch đã đăng về việc chế giễu Nabi (Saw).

  - Đào tạo các khóa học: đã đứng giản một số khóa học bao gồm:
  1. Bí mật của sự thành công.
  2. Lãnh đạo giáo dục.
  3. Hãy tích cực.
  4. Sở thích cuộc sống.
  5. Bib-a’h trong Hadith.
  6. Quản lý bản than trong Romadon.
  7. Dành cho những nhà truyền giáo trong Haj.
  8. Những sự kiện quan trọng trong đời sống gia đình.

  - Phiên họp, bài giảng, hội thảo và khóa giảng khác:
  Tham gia rất nhiều khóa giảng trong và ngoài nước với các bài giảng, ý kiến về sách và những chủ đề khác:
  1- Ba nguyên bản.
  2- Ánh sang của niềm tin.
  3- Sách Tâuhid.
  4- A’qidah Wasitiyah.
  5- A’qidah Tahawiyah.
  6- Umdah Ahkam.
  7- Balụa Al-Marom.
  8- Al-Baiquniyah.
  9- Ý tưởng tốt.
  10- Đọc quyển Ibnu Katheer.
  11- Đọc quyển Saheeh Al-Bukhory.
  12- Bài học về Al-Jarh và Al-Tadeel.
  13- Bài học về vấn đề Hadith.
  14- Manaar Al-Sabeel.
  15- Sơ lược về giáo lý chương (Zakat và nhị chay).

  Và các bài giảng:
  1. (Họ đã giúp đỡ nhau trong việc tốt)
  2. Hiện thực trong tôn giáo này.
  3. Tích cực.
  4. Dừng lại bên lề những sự kiện ủng hộ Nabi (Saw).
  5. Nhân đức.
  6. Quy tắc trong phương pháp kêu gọi mọi người về với Allah.
  7. Quy tắc của phương pháp thực hành Sunnah Nabi (Saw).
  8. (Và Thượng Đế của Người (Muhammad) nói rằng: hãy cầu xin TA đi sẽ được TA đáp lại).
  9. Thảo luận về giới trẻ.
  10. Ma túy – thảo luận và suy ngẫm.
  11. (Ăn năn xóa đi những gì trước nó).
  12. (Lời kêu gọi chiến thắng).
  13. Phụ nữ và trách nhiệm…

  - Là Khoteeb Masjid Al-Huraish khu phố Jareer ở thành phố Riyadh.
  • Tổng Giám sát trang web Sunnah trên mạng (Internet), một trang web giải thích về Sunnah của Nabi (Saw) - và giảng dạy, phổ biến cho mọi người đồng thời ủng hộ Người.
  - Faleh bin Muhammad Al-Sughaiyir
  Giáo sư tại trường Đại Học Islam Imam Muhammad bin Saud
  Email: [email protected]
  Điện thoại: 0096612066330
  Fax: 0096612066331
  Điện thoại trang web: 0096612068850
  Fax trang web: 0096612068840

Thông tin phản hồi