Muhammad và Ysa (Giê-su) cầu xin bình an cho hai Người - trong Quran và Kinh Tân Ước

Giới thiệu chung

Đây là quyển sách viết về vài cái nghĩ lệch lạc về Muhammad và Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho hai Người - trong Quran và Kinh Tân Ước; Mời gọi Thiên Chúa đến với Islam; Người Muslim có thương yêu Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho Người - không ?

Download
Thông tin phản hồi