Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước

Tác giả : Ja-maal Badwy

Kiểm thảo: Muhammad Abdur Rouf

Giới thiệu chung

Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước: Tác giả phơi bày sự báo trước về sứ mạng của Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi