Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước

Giới thiệu chung

Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước: Luận án về sự báo trước của Musa (Môise) và Ysa (Giêsu) về sứ mạng của Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - và nguồn tin từ Kinh Cựu Ước và Kinh Tân Ước.

Thông tin phản hồi