RAW-DHO-TUL ANWAAR VỀ TIỂU SỬ NABI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN

Giới thiệu chung

Raw-dho-tul Anwaar về tiểu sử Nabi được tuyển chọn: là một quyển sách với kích thước trung bình, tác giả nói về quyển sách: "Tôi chỉ viết vào quyển sách những đường truyền có thật được giới học giả Ulama chuyên nghành về tiểu sử biết đến, cùng với quá trình nghiên cứu rất kỷ lưỡng và tôi luôn tránh xa những gì thiếu chính xác và bị bóp méo.

Download

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi