Rasul là tấm gương vĩ đại của Châu Âu

Giới thiệu chung

Rasul là tấm gương vĩ đại của Châu Âu: Là một nghiên cứu về các lời bình, lời nhận xét của các nhà hùng biện và nổi tiếng của Âu Châu xoay quanh về Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - như diện mạo, cách cư xử, các thành tựu vĩ đại của Người nhằm củng cố niềm tin của tín đồ Muslim và để khẳng định rằng tất cả những gì Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - mang đến là do thiên khải từ Thượng Đế Allah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi