Allah, Đấng Tối Cao Đáng Được Sùng Bái & Giáo Lý Việc Xúc Phạm Ngài

Giới thiệu chung

Việc mắng chửi Allah ở những người thiếu kiến thức Islam ngày càng gia tăng nghiêm trọng bằng nhiều hình thức, nhiều thể loại điển hình như họ xem thường một hay nhiều giáo điều nào đó của Islam, đặc biệt là ở Sirya, Palestine, Jordan, Li Băng, Irắc và một vài nước ở Châu Phi. Họ miêu tả và biếm họa Allah bằng những lời lẽ và hình ảnh mà người Muslim ở các quốc gia khác rất ái ngại khi nghe thấy, nhưng họ lại xác nhận mình là người Muslim do họ vẫn còn nói hai câu tuyên thệ và hành lễ Salah. Tấm lòng và trí tuệ họ đã bị lũ Shaytaan làm mờ nên họ biện luận rằng họ không có chủ ý hạ thấp cũng như xúc phạm Allah. Đến đây cần phải phân tích tỉ mĩ như thế nào là xem thường, như thế nào là sùng bái nhằm cắt đứt mọi gian kế của Shaytaan và để sùng bái Allah Đấng Hùng Mạnh & Tối Cao đúng với nghĩa thật của nó và để xóa đi mọi thiếu sót mà con người đã gán ghép cho Allah bằng lời nói, bằng hành động sai quấy.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học: