Sự báo trước của Kinh Tân Ước về Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người -

Giới thiệu chung

Là sự tập hợp các bài về sự báo trước sứ mạng thật sự của Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - được viết trong Kinh Tân Ước.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi