Tụng niệm Allah là cơn mưa tưới trái tim

Giới thiệu chung

Tụng niệm và táng dương Allah là việc đáng để con người quan tâm nhất, do hàm chứa giá trị to lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu giá trị cao quí này, địa vị lời tụng niệm, cách trở thành người tụng niệm, lời nhận định của giới U'lama xoay quanh vấn đề và vài hình ảnh điển hình về người tụng niệm đó.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi