Ramadan: Giáo lý - giá trị - văn hóa

Giới thiệu chung

Đây là quyển sách nhỏ gọn viết về các chủ đề liên quan đến nhịn chay như định nghĩa nhịn chay, thể loại nhịn chay, khi nào bắt buộc và thời gian bắt buộc nhịn chay, người nhịn chay nên làm và phải làm, việc hổ trợ người nhịn chay hoàn thành nhiệm vụ, vài giá trị của Ramadan, vài tiêu chuẩn bắt buộc và công nhận sự nhịn chay đúng . v. v. v.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi