Hướng dẫn Muslim mới cải đạo hành hương Hajj và U’mrah

Giới thiệu chung

Đây là quyển sách bằng tiếng Anh có hình minh họa cụ thể và đơn giản để thực hiện nghi thức hành hương Hajj và U’mrah dưới vòm sáng Qur’an và Sunnah.

Thông tin phản hồi