Hướng dẫn Muslim mới cải đạo hành hương Hajj và U’mrah

Kiểm thảo: Muhammad Abdur Rouf

Giới thiệu chung

Đây là quyển sách bằng tiếng Anh có hình minh họa cụ thể và đơn giản để thực hiện nghi thức hành hương Hajj và U’mrah dưới vòm sáng Qur’an và Sunnah.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi