Nabi Muhammad - cầu xin Allah ban bình an và phúc lành cho Người - là vị Thiên Sứ cuối cùng trong Kinh Tân Ước

Tác giả : Qois Al-Kalby

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi