• Arab (Ả-rập)

  PDF

  Đây là quyển sách nhỏ gọn viết về các chủ đề liên quan đến nhịn chay như định nghĩa nhịn chay, thể loại nhịn chay, khi nào bắt buộc và thời gian bắt buộc nhịn chay, người nhịn chay nên làm và phải làm, việc hổ trợ người nhịn chay hoàn thành nhiệm vụ, vài giá trị của Ramadan, vài tiêu chuẩn bắt buộc và công nhận sự nhịn chay đúng . v. v. v.

 • Arab (Ả-rập)

  PDF

  Tác giả : Azhary Ahmad Mahmud

  Tụng niệm và táng dương Allah là việc đáng để con người quan tâm nhất, do hàm chứa giá trị to lớn. Chúng ta cùng tìm hiểu giá trị cao quí này, địa vị lời tụng niệm, cách trở thành người tụng niệm, lời nhận định của giới U'lama xoay quanh vấn đề và vài hình ảnh điển hình về người tụng niệm đó.

Thông tin phản hồi