Các tác phẩm khoa học

Sách Tawhid một nhiệm vụ của đám nô lệ đối với Thượng Đế

Mục tổng hợp tất cả sách viết về Tawhid của vị Imam tiên phong Muhammad bin Abdul Wahhaab – cầu xin Allah thương xót ông – đây là quyển sách rất giá trị vĩ đại do chính Imam soạn thảo, quyển sách phân tích về ý nghĩa Tawhid, giá trị Tawhid, những điều xóa bỏ Tawhid từ đại Shirk hoặc làm giảm tính toàn mỹ từ tiểu Shirk và những điều Bid-ah. Chú ý: có người nói rằng: “Các người đã làm chúng tôi phải lúng túng không biết phải dựa và sách phân tích của ai, tại sao không chịu dựa một đường lối duy nhất trong việc phân tích ?” xin trả lời rằng: “Giới Ulama mỗi người một cách phân tích riêng và trong mỗi cách phân tích có rất nhiều bài học quí báo được rút ra, với sự hổ trợ đó làm toàn mỹ hơn: Có Ulama chỉ phân tích chung chung, ngắn gọn đơn giản; có Ulama phân tích tỉ mỉ từ từ, từ chữ đôi khi còn phân tích lĩnh vực văn phạm; có Ulama thì bổ sung thêm dẫn chứng; có Ulama thì tổng hợp tất cả nhận xét của các Ulama khác... với đa dạng cách đó giúp cho người nghiên cứu dễ dàng tiếp thu hơn, bởi kiến thức tựa như kho báu càng đào bới ắt phát hiện thêm báu vật.” Chúng tôi xin khuyên những ai bắt đầu học hỏi về lĩnh vực kiến thức này thì hãy bắt đầu bằng những quyển sách sau: 1- Taisair Al-Aziz Al-Hameed của Sheikh Sulaimaan bin Abdullah Ali Al-Sheikh. 2- Fat-hul Majeed của Sheikh Abdur Rahmaan bin Hasan Ali Al-Sheikh. 3- Al-Qawlu Al-Sadeed của Sheikh Abdur Rahmaan bin Naasir Al-Sadi. 4- Al-Qawlu Al-Mufeed Sharh Kitaab Al-Tawhid của Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-Uthaimeen. 5- Sharh Suti của Sheikh Saaleh bin Abdul Aziz Ali Al-Sheikh.

Số lượng các mục: 1

  • PDF

    Tác giả : Abdul Malik Al-Qosim Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Kitab Tawhid của Imam, Sheikh Muhammad Bin Abdul Wahab là một cuốn sách vĩ đại bao quát tất cả các sách viết về Tawhid như đã được giới học giả Ulama hết lòng khen ngợi. Vì muốn truyền bá cũng như góp phần tạo điều kiện dễ dàng cho việc tìm hiểu và nghiên cứu nguồn kiến thức giá trị này, tôi đã tập hợp từ nhiều nguồn sách giải thích khác nhau biên soạn thành một cuốn sách được sắp xếp theo các chương mục của Kitab Tawhid. Tôi đã nghiên cứu và thu nhặt từ các nguồn tài liệu giải thích khác nhau của các Ulama về nó, như (Chú thích Kitab Tawhid) của Sheikh Abdurrahman bin Qasim , (Lời nói bổ ích về Kitab Tawhid) của Sheikh Muhammad Bin Uthaymeen , các nguồn tài liệu giải thích khác của giới học giả; và tôi cũng đã thu thập được từ chương trình giảng dạy thuộc bậc trung về tầm quan trọng của Tawhid trong cuộc sống cá nhân cũng như tập thể và toàn xã hội trong lúc hầu hết mọi người đều không hiểu biết gì về giáo lý Tawhid.

Thông tin phản hồi