Các tác phẩm khoa học

Giáo lý về Zakat

Allah đã qui định giáo luật vĩ đại Zakat, trong nó hàm chứa rất nhiều ý nghĩa to lớn cho cá thể và cộng đồng. Allah cũng khuyến cáo ai dám lơ là bỏ qua nhiệm vụ này bằng lời khuyến cáo mạnh mẽ. Với nền tảng này được viết ra nhiều thứ tiếng khác nhau.

Số lượng các mục: 3

Thông tin phản hồi