Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Quran nói về khoa học

Giới Ulama tranh cải rất lớn xoay quanh việc Quran nói về khoa học, tuy nhiên chúng tôi vẫn cố liệt kê một số sách vở được Ulama đồng tình nhiều nhất đề cập đến Quran nói về khoa học.

Số lượng các mục: 2

Thông tin phản hồi