Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Các sai lầm về Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Từ xưa đến nay kẻ thù Islam luôn tìm mọi cách để hạ nhục, dèm pha, phỉ báng nhân cách cũng như sứ mạng của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -, họ đã bịa đặt, vu khống và cả biếm họa về tấm gương cao quí của vị lãnh đạo Islam. Ngoài ra họ còn xúc phạm đến các vị Sahabah trung can nghĩa đãm với Người, với mục đích kéo mọi người ngày càng nhìn nhận sai lầm về Islam về vị Nabi nhân hậu này. Âu đó cũng là con đường mà Allah đã vạch để thử thách thiên hạ như Ngài đã phán mang ý nghĩa: "Và vì thế TA (Allah) đã đặt để cho mỗi vị Nabi phải đối đầu với các thế lực chông đối. Tuy nhiên chỉ cần Thượng Đế Ngươi (Muhammad) là đủ ban chỉ đạo và chiến thắng." Trong mục này tổng hợp rất nhiều bài viết và sách vở liên quan đến chủ đề này.

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    PDF

    Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

    Bức Thông Điệp Cho Những Ai Không Tin Tưởng Thiên Sứ Muhammad: với mục chủ đề: Muhammad là ai? Lời nói khoa học và logic đến những ai không tin Muhammmad là Thiên sứ của Allah; Nếu Thiên sứ của Allah có lừa dối tất cả nhân loại thì Người cũng không lừa bản thân trong cuộc sống của chính mình, Các bằng chứng trí tuệ về sứ mạng Nabi của Muhammad, Điều gì kêu gọi Nabi ghét phụ nữ người Israel? Phúc âm của Barnabas: một nhân chứng và một nạn nhân. Phép màu khoa học về bào thai. Hercules và Islam.

Thông tin phản hồi