Các tác phẩm khoa học

 • MP3

  Người thuyết trình : Tiến sĩ Basiron bin Abdullah Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hãy Tiến Gần Allah: Bài thuyết giảng thứ sáu hướng dẫn quí tín hữu Muslim được đến gần Allah hơn, nếu quí đạo hữu áp dụng làm theo.

 • PDF

  Hãy Tiến Gần Allah: Bài thuyết giảng hướng dẫn quí tín hữu Muslim được đến gần Allah hơn, nếu quí đạo hữu áp dụng làm theo.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Con Người Cần Cầu Nguyện & Khấn Vái Allah: Loài người giống như đứa trẻ được cưng chiều và dễ tổn thương trong vũ trụ. Tồn tại sức mạnh rất lớn trong sự yếu đuối và quyền năng to lớn trong cái bất lực của con người. Vì nhờ sức mạnh trong sự yếu đuối và quyền năng trong sự bất lực mà mọi sinh vật đều hướng tới con người. Nếu con người hiểu sự yếu đuối của mình và cầu nguyện bằng lời nói, trí khôn và hành động, và nhận ra sự bất lực của mình để tìm đến sự giúp đỡ.

Thông tin phản hồi