Các tác phẩm khoa học

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Những Người Đàn Ông Của Salah Al-Fajr: Bài thuyết giảng nói về giá trị vĩ đại của Salah Al-Fajr và khích lệ tín đồ Muslim duy trì nó cùng với tập thể tại Masjid.

 • PDF

  Chủ bút : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Những Người Đàn Ông Của Salah Al-Fajr: Bài thuyết giảng nói về giá trị của Salah Al-Fajr và khuyên khích tín đồ Muslim luôn duy trì nó cùng với tập thể tại Masjid

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Chôn 30 Năm Xác Vẫn Nguyên Vẹn: Sheikh A’bbood bin Awn Al-U’sairi kể: “Đây là câu chuyện có thật tại nước Arab Saudi về chàng thanh niên chết trên lễ Salah, sau khi chôn 30 năm xác cậu ta vẫn còn nguyên vẹn.”

 • MP3

  Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Hỡi Tín Đồ Của Salah Al-Fajr: Đây là bài thuyết giảng về giá trị của buổi Salah Al-Fajr và ân phước dành cho người hành lễ Salah này tại Masjid cùng tập thể.

 • PDF

  Đây là bài viết phân tích về giá trị của buổi Salah Al-Fajr và ân phước dành cho người hành lễ Salah này tại Masjid cùng tập thể.

 • MP3

  Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Salah, Sợi Dây Cứu Rỗi: Đây là bài thuyết gảing ngày thứ sáu do Abu Zaytune Usman Ibrahim thuyết trình vào ngày 30/04/1433 H nhằm ngày 23/03/2012, bài thuyết giảng là lời cảnh tỉnh những con tim đang mãi mê bị sự hưng thịnh của cuộc sống quyến rủ trở về với một người Muslim thuần phục Allah – Đấng Tối Cao – bởi sẽ chẳng phải là người Muslim nếu không chịu hành lễ Salah bắt buộc năm lần trong ngày. Bởi lễ Salah là con đường duy nhất đến được thiên đàng vĩnh cữu và là chiến thắng vinh vang.

 • PDF

  Tác giả : Abdur Ra-uf Al-Hanawi Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Tại Sao Tôi Dâng Lễ Cầu Nguyện: Một bức thông điệp giá trị mà người biên soạn đã đề cập đến tầm quan trọng của việc dâng lễ cầu nguyện và sự gìn giữ việc dâng lễ đúng theo giờ giấc qui định, cũng như những ân phước được ban cho qua việc làm đó; đồng thời bức thông điệp cũng cảnh báo về sự bỏ bê lơ là việc dâng lễ sẽ là một trọng tội và sẽ bị xét xử ở Ngày Phán Xét.

 • PDF

  Chủ bút : Muhammad Hassaan Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Sao Lại Bỏ Bê Bổn Phận Hành Lễ Salah?: bài viết như hồi chuông cảnh tỉnh mọi người Muslim còn đang ngủ quên không hành lễ Solah bắt buộc hoặc lơ là và khuyến khích họ hành lễ đúng giờ giấc qui định.

Thông tin phản hồi