Giới thiệu chung

Giải đáp một số thắc mắc liên quan về con heo một con vật ô uế trong Islam về lĩnh vực ăn uống và kinh doanh các mặt hàng liên quan về heo do Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid & Shaikh Sa’d bin Abdullah Al-Hameed trả lời.

Thông tin phản hồi