Nhịn Chay Theo Sự Nhịn Chay Quê Hương Tôi Hay Theo Bất Cứ Nơi Nào Nhìn Thấy Lưỡi Liềm?

Giới thiệu chung

Nhịn Chay Theo Sự Nhịn Chay Quê Hương Tôi Hay Theo Bất Cứ Nơi Nào Nhìn Thấy Lưỡi Liềm ?: trong bài viết trả lời câu hỏi: Tôi sẽ làm sao khi có một vài đất nước Islam nhìn thấy lưỡi liềm nhưng đất nước tôi đang cư trú làm việc lại là ngày cuối của tháng Sha’baan (tức tháng 8 lịch Islam) và tháng Romadon (tức tháng 9 lịch Islam) chỉ có 30 ngày ? Lý do nào làm cho mọi người trở nên khác nhau trong tháng Romadon như vậy?

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Nhịn Chay Theo Sự Nhịn Chay Quê Hương Tôi Hay Theo Bất Cứ Nơi Nào Nhìn Thấy Lưỡi Liềm ?

  ﮋهل يصوم مع بلده أو مع أي بلد رأى الهلال؟ﮊ

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch Thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  ﮋهل يصوم مع بلده أو مع أي بلد رأى الهلال؟ﮊ

  ((باللغة الفيتنامية))

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ijk

  Hỏi: Tôi sẽ làm sao khi có một vài đất nước Islam nhìn thấy lưỡi liềm nhưng đất nước tôi đang cư trú làm việc lại là ngày cuối của tháng Sha'baan (tức tháng 8 lịch Islam) và tháng Romadon (tức tháng 9 lịch Islam) chỉ có 30 ngày ? Lý do nào làm cho mọi người trở nên khác nhau trong tháng Romadon như vậy ?

  Đáp: Alhamdulillah, tạ ơn Allah.

  Bắt buộc anh phải nhịn chay theo quê hương anh đang ở, nếu họ nhịn chay thì anh nhịn chay theo họ còn nếu họ ăn uống thì ăn uống cùng họ, vì Nabi g đã nói:

  قَالَ e: ((الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ وَالْإِفْطَارُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ)) رواه الترمذي.

  "Nhịn chay vào ngày các người cùng nhịn chay, ăn uống vào ngày các người cùng ăn uống và giết tế vào ngày các người cùng giết tế." Hadith do Al-Tirmizy ghi lại. Đối với anh bắt buộc phải làm theo dân chúng của quê hương anh đang ở nếu họ ăn uống thì ăn uống theo họ còn nếu họ nhịn thì nhịn theo họ.

  Lý do bất đồng ý kiến đó là có người nhìn thấy lưỡi liềm và số khác thì không nhìn thấy lưỡi liềm. Đối với người nhìn thấy sau khi thông báo được số người tin tưởng và làm theo họ còn số người khác không tin tưởng thì không làm theo. Đến đây nẩy sinh sự bất đồng ý kiến.

  Có khi các nhà lãnh đạo nhìn thấy được lưỡi liềm rồi ra lệnh cho dân chúng nhịn chay hoặc ăn uống theo lệnh đó, các nước lân cận không tin tưởng theo sự nhìn thấy đó cũng không làm theo và có rất nhiều lý do khác nhau như về chính trị hay lý do khác nữa.

  Đối với toàn thể Muslim phải nhịn chay và ăn uống theo tập thể khi nhìn thấy lưỡi liềm, vì Nabi g đã nói:

  قَالَ e: ((إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ)) متفق عليه.

  "Khi các người nhìn thấy lưỡi liềm (của tháng Romadon tức tháng 9 lịch Islam) thì hãy nhịn chay và khi các người nhìn thấy lưỡi liềm (của tháng Shâuwaal tức tháng 10 lịch Islam) thì hãy ăn uống. Nếu bầu trời bị mây che thì hãy tính là tháng đủ 30 ngày." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

  Nếu tất cả mọi người tin tưởng vào sự nhìn thấy lưỡi liềm thật sự thì bắt buộc tất cả phải nhịn chay và ăn uống, nhưng nếu mọi người có sự tranh cải có người tin tưởng và có người không tin tưởng thì anh phải làm theo dân chúng ở quê hương anh đang sinh sống tức ăn uống và nhịn chay theo họ nhằm làm theo mệnh lệnh của Nabi g: "Nhịn chay vào ngày các người cùng nhịn chay, ăn uống vào ngày các người cùng ăn uống và giết tế vào ngày các người cùng giết tế." Có Hadith khác ghi lại từ ông Ibnu Abbaas k là khi ông nhận được tin những người ở Sham (ngày nay là Palestine, Siry, Li Băng và Gióc Đa Ny) đã nhìn thấy lưỡi liềm vào ngày thứ sáu, ông nói: chúng tôi nhìn thấy vào ngày thứ bảy từ đó chúng tôi bắt đầu nhịn chay đến khi thấy được lưỡi liềm của tháng Shâuwaal (tức tháng 10 lịch Islam) hoặc nhịn đủ 30 ngày chứ không làm theo những người ở Sham bởi họ cách xa Madinah. Ở đây chỉ khác nhau về sự mọc sớm muộn của lưỡi liềm ở hai nơi. Đây là sự nhìn nhận đúng của Ibnu Abbaas k.

  Đối với anh hãy nhìn vào Ibnu Abbaas k mà noi gương và theo câu nói của các học gia Ulama: nhịn chay và ăn uống theo dân chúng trên quê hương anh đang sinh sống.

  Trích từ bộ Fatawa và nhiều bài viết với các chủ đề khác nhau quyển 15, trang 100 – 102 của Shaikh Abdul Azeez bin Baaz ﷺ‬.

  Soạn thảo:

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Các tác phẩm khoa học: