Làm Umroh Trong Tháng Rojab

Giới thiệu chung

Làm Umroh Trong Tháng Rojab: là câu hỏi được Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời và câu hỏi: "Có câu Kinh hay Hadith nào khuyến khích nên thi hành Umroh trong tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) hay không ?".

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Làm Umroh Trong Tháng Rojab

  ﮋالعُمرة في شهر رجبﮊ

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Tác giả:

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch Thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  ﮋالعُمرة في شهر رجبﮊ

  ((باللغة الفيتنامية))

  إفتاء: محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ijk

  Hỏi: Có câu Kinh hay Hadith nào khuyến khích nên thi hành Umroh trong tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) hay không ?

  Đáp: Alhamdulillah, tạ ơn Allah.

  - Thứ nhất: Không có Hadith nào chính xác truyền lại từ Nabi g nói về ân phước việc làm Umroh trong tháng Rojab hay khuyến khích nên làm Umroh trong tháng này mà chỉ có một số Hadith nói về ân phước dành riêng cho tháng Romadon (tháng 9 lịch Islam) và những tháng làm Haj: tháng 10, tháng 11 và tháng 12 lịch Islam mà thôi.

  Không được truyền lại chính xác từ Nabi g rằng Người đã từng làm Umroh trong tháng Rojab, ngược lại bà A-y-shah i phu nhân của Nabi g còn cấm việc làm này với câu:

  عَنْ عَائِشَةَ i قَالَتْ: ((مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ g فِي رَجَبٍ قَطُّ)) رواه البخاري (1776) ومسلم (1255).

  "Rosul g chưa từng làm Umroh trong tháng Rojab lần nào." Hadith do Al-Bukhory ghi lại Hadith số 1776 và Muslim ghi lại Hadith số 1255.

  - Thứ hai: Trong những việc làm Bid-a'h là có một số người đã lựa tháng Rojab để làm Umroh trong khi việc làm Umroh không bắt buộc phải làm trong tháng này mới được mà chỉ bắt buộc nếu có bằng chứng rõ ràng xác thực mà thôi.

  Ông Ibnu Al-Itor học trò của Imam Al-Nawawy t nói: "Tôi nghe được tin tức rằng thị dân Makkah – cầu xin Allah ban cho họ càng thêm cao quí – thường làm Umroh rất nhiều lần trong tháng Rojab, với vấn đề này theo sự hiểu biết của tôi là nó không có nguồn gốc mà chỉ có Hadith nói rằng:

  قَالَ e: ((عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً)) رواه أحمد وابن ماجة.

  Nabi e nói: "Umroh trong tháng Romadon tương đương với Haj." Hadith do Ahmad và Ibnu Majah ghi lại." Hết lời nói của Ibnu Al-Itor ﷺ‬.

  Shaikh Muhammad bin Ibrohim ﷺ‬ nói trong bộ Fatawa của Shaikh quyển 6 trang 131 như sau: "Lựa một vài ngày trong tháng Rojab để làm bất cứ việc làm gì thí dụ như: thăm viếng và những việc làm khác thì những việc làm này không có nguồn gốc chính xác như đã được Imam Abu Shammah ghi trong quyển "Al-Bi-da' và Al-Hawadith (Những các tân và những sự kiện" việc lựa những thể loại tôn thờ để làm trong một thời gian nhất định không được giáo lý cho phép là điều không nên, cho nên không có thời gian này tốt hơn thời gian khác chỉ ngoại trừ giáo lý phân định bởi thể loại tôn thờ nào đó. Vì vậy mà giới học giả Ulama đã cấm lựa tháng Rojab để làm Umroh nhiều lần." Hết lời của Shaikh ﷺ‬.

  Nhưng nếu ai đó ra đi làm Umroh trong tháng Rojab nhưng trong lòng không có chủ ý để đến tháng này mới đi hoặc đi trong sự trùng hợp hoặc đến tháng này mới có rãnh rỗi thì không có vấn đề gì.

  Trả lời:

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa