Làm Umroh Trong Tháng Rojab

Giới thiệu chung

Làm Umroh Trong Tháng Rojab: là câu hỏi được Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid trả lời và câu hỏi: "Có câu Kinh hay Hadith nào khuyến khích nên thi hành Umroh trong tháng Rojab (tức tháng 7 lịch Islam) hay không ?".

Download
Thông tin phản hồi