Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha’baan

Giới thiệu chung

Hỏi: Có được phép nhịn chay từ sau nữa tháng Sha’baan (tháng 8 lịch Islam) ? Vì tôi đã nghe được rằng Nabi cấm nhịn chay từ sau tháng Sha’baan trở đi.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Cấm Nhịn Chay Từ Giửa Tháng Sha'baan

  ﮋالنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبانﮊ

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch Thuật:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  ﮋالنهي عن الصيام في النصف الثاني من شعبانﮊ

  ((باللغة الفيتنامية))


  إفتاء: محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ijk

  Hỏi: Có được phép nhịn chay từ giửa tháng Sha'baan (tháng 8 lịch Islam) đến hết tháng không ? Vì tôi đã nghe được rằng Nabi g cấm nhịn chay từ giửa tháng Sha'baan trở đi.

  Đáp: Alhamdulillah, tạ ơn Allah.

  Có Hadith:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ رَسُولَ اللهِ g قَالَ: ((إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا)) رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (590).

  Ông Abu Huroiroh t thuật lại lời Nabi g: "Khi đã được nửa tháng Sha'baan thì không được phép nhịn chay." Hadith Abu Dawud số 3238, Al-Tirmizy số 738 và Ibnu Majah số1651 ghi lại và được Shaikh Al-Albany xác thực trong Soheeh Al-Tirmizy số 590.

  Qua Hadith cấm bắt đầu sự nhịn chay vào ngày 16 tháng Sha'baan.

  Có Hadith khác cho phép nhịn chay đó là:

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ g: ((لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ)) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082).

  Ông Abu Huroiroh thuật lại lời Nabi g: "Các người chớ nhịn chay trước khi bước vào tháng Romadon một ngày hoặc hai ngày ngoại trừ ai thường hay nhịn chay thì hãy nhịn." Hadith do Al-Bukhory số 1914 và Muslim 1082 ghi lại.

  Qua Hadith nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan là được phép đối với ai có thói quen hay nhịn chay giống như ai thường nhịn chay vào ngày thứ hai và thứ năm hoặc nhịn một ngày và xả một ngày .v.v.

  Có Hadith khác:

  عن عَائِشَةَ i قَالَتْ: ((كَانَ رَسُولُ اللهِ g يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، يَصُومُ شَعْبَانَ إِلا قَلِيلاً)) روى البخاري (1970) مسلم (1156).

  Bà A-y-shah i kể: "Trước kia, Rosul g nhịn chay trọn tháng Sha'baan, Người nhịn chay hầu như trọn tháng chỉ có số ít (ngày Người không nhịn)." Hadith số 1970 do Al-Bukhory ghi lại và Hadith số 1156 do Muslim ghi lại.

  Ông Al-Nawawy nói: Hadith: "Trước kia, Rosul g nhịn chay trọn tháng Sha'baan, Người nhịn chay hầu như trọn tháng chỉ có số ít (ngày Người không nhịn)." Vế thứ hai trong Hadith đã phân tích cho vế thứ nhất và ý nghĩa chữ "trọn tháng" có ngụ ý là hầu hết tháng.

  Hadith này nói lên điều: được phép nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan nhưng chỉ dành cho ai đã nhịn chay trước nửa tháng kéo dài đến sau nửa tháng.

  Trường phái Imam Al-Shafi-y nhận xét về những Hadith này, họ nói: "Không được phép (bắt đầu) nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan ngoại trừ ai có thói quen nhịn chay hoặc đã nhịn chay trước nửa tháng Sha'baan đến nửa tháng sau."

  Điều này được đại đa số học giả cho rằng những Hadith này mang lệnh cấm.

  Còn một số học giả như Al-Ruyany cho rằng những Hadith này mang lệnh không nên làm chứ không mang lệnh cấm. (Tham khảo bộ Al-Majmụa quyển 6, trang 399 – 400 và bộ Fath Al-Bary quyển 4, trang 129.

  Imam Al-Nawawy ﷺ‬ nói trong quyển Riyadh Al-Solihin trang 412: "Chương cấm nhịn chay trước Romadon từ sau nửa tháng Sha'baan trở đi ngoại trừ ai đã kéo dài sự nhịn từ trước nửa tháng Sha'baan đến cuối tháng hoặc thói quen thường nhịn vào ngày thứ hai và thứ năm."

  Theo đại đa số học giả Ulama bát bỏ Hadith cấm nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan, họ nói: "Không cấm việc nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan"

  Ông Al-Hafidh nói: Đại đa số học giả Ulama điển hình như: Al-Baihaqy và Al-Tohawy nói: "Được phép nhịn chay Sunnah (khuyến khích, tự nguyện) từ sau nửa tháng Sha'baan và đã bát bỏ mọi Hadith nói về chủ đề này." Imam Ahmad và Ibnu Ma-i'n nói: "Việc cấm cản này là điều sai trái." Trích từ Fath Al-Bary.

  Ông Ibnu Qudamah ghi lời nhận xét của Imam Ahmad trong bộ Mụ-ny về Hadith này: "Hadith này không được lưu truyền và tôi đã hỏi ông Abdur Rohman bin Mahdy về Hadith này ông nói nó không xác thực và ông cũng không nhắc với tôi Hadith trong khi ông là người rất cẩn thận. Imam Ahmad nói tiếp: ông Al-A'la là người rất chính trực không bị mọi người phải đối lời nói của ông ngoại trừ Hadith này."

  Ông Al-A'la tên đầy đủ là Al-A'la bin Abdur Rohman là người nghe được Hadith này từ cha ông và cha ông nghe được từ Abu Huroiroh t.

  Ông Ibnu Qoiyim đáp lại sự nhịn phản bát của đa số học giả Ulama về Hadith:

  "Quả thật, Hadith này Soheeh (chính xác) phù hợp theo điều kiện của Muslim, việc riêng ông Al-A'la ghi lại Hadith này không đủ bằng chứng phản bát lời nói của ông, bởi ông là người chính trực và Muslim đã ghi lại trong bộ Hadith Soheeh của mình từ ông Al-A'la từ cha ông và cha ông nghe được từ Abu Huroiroh t rất nhiều Hadith và nhiều bộ Sunnah khác cũng đã ghi lại nhiều Hadith chính xác từ ông truyền lại từ Nabi g và đã được cộng đồng Muslim chấp nhận và làm theo." Ông Ibnu Qoiyim nói tiếp:

  "Việc có sự mâu thuẩn của các Hadith nói về sự nhịn chay tháng Sha'baan, thật ra không hề có mâu thuẩn nào: những Hadith khác chứng minh điều được phép nhịn chay từ trước nửa tháng Sha'baan kéo đến cuối tháng và những ai nhịn chay theo thói quen còn Hadith của ông Al-A'la chính minh rằng cấm bắt đầu nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan không vì thói quen cũng không nhịn kéo dài từ nửa tháng trước."

  Có lời hỏi Shaikh Ibnu Baaz về Hadith cấm nhịn chay từ sau nửa tháng Sha'baan, Shaikh đáp:

  "Đây là Hadith Soheeh (chính xác) đã được nhà thông thái Shaikh Nasirud Deen Al-Albany xác thực và ngụ ý cấm của Hadith là cấm sự khởi điểm nhịn chay khi đến giửa tháng (tức từ đầu tháng Sha'baan không nhịn đợi đến ngày 16 trở đi của tháng mới nhịn), còn ai nhịn chay gần hết tháng hoặc trọn cả tháng thì đã làm đúng theo Sunnah." Trích từ Bộ Fatawa của Shaikh Ibnu Baaz quyển 15, trang 385.

  Shaikh Ibnu Uthaimeen nói trong bộ phân tích Riyadh Al-Solihin quyển 3, trang 394:

  "Và cho dù Hadith có Soheeh (chính xác) thì cũng mang ý nghĩa không nên nhịn chay từ giửa tháng chứ không mang ý nghĩa cấm, ý kiến này được một số học giả Ulama công nhận và ai có thói quen nhịn chay thì cứ nhịn chay cho dù từ giửa tháng trở đi."

  * Tóm lại lời đáp cho câu hỏi như sau: Việc cấm nhịn chay từ giửa tháng trở về sau mang hai ý nghĩa không nên và cấm ngoại trừ ai có thói quen nhịn chay hoặc có sự nhịn chay từ đầu giửa tháng. Allah tinh thông am tường tất cả.

  Ngụ ý cấm nhịn chay như thế là bởi sẽ làm cho không đủ nghị lực sức khỏe nhịn chay Romadon.

  Nếu nói: Vậy việc nhịn chay ngay từ đầu tháng làm cho càng không có nghị lực sức khỏe hơn !

  Đáp: Một khi nhịn chay ngay từ đầu tháng Sha'baan sẽ làm cho cơ thể thành một thói quen không thấy khó khăn cho sự nhịn chay sau đó.

  Ông Al-Qory nói: "Lệnh cấm rất đáng khen đáng phục, đây quả là hồng ân dành cho cộng động nhằm tránh khỏi sự yếu ớt khi đối diện với nhiệm vụ nhịn chay thật sự của tháng Romadon phía trước còn việc nhịn chay trọn tháng Sha'baan sẽ làm cho cơ thể trở nên quen với sự nhịn chay không cảm tháng khó khăn."

  Allah tinh thông am tường tất cả.

  Giải đáp: Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Các tác phẩm khoa học: