Nhịn Chay Tháng Rajab

Giới thiệu chung

Nhịn Chay Tháng Rajab: Trích phần trả lời hỏi đáp của Sheikh Muhammad Salih Al-Munjid về “Có bằng chứng rõ ràng nào nói về ân phước của việc nhịn chay Tháng Rajab không?”.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Tả đầy đủ

  Nhịn Chay Tháng Rajab

  ] Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامية [

  Muhammad Salih Al-Munjid

  Dịch thuật : Abu Zaytune Usman Ibrahim

  Kiểm duyệt : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2012 - 1433

  ﴿ الصوم في شهر رجب ﴾

  « باللغة الفيتنامية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: أبو زيتون عثمان إبراهيم

  مراجعة: أبو حسان محمد زين بن عيسى

  2012 - 1433

  Hỏi: Có bằng chứng giáo luật chỉ rõ ân phước của việc nhịn chay trong tháng Ramadan không?

  Trả lời:

  Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah!

  Thứ nhất: Tháng Rajab là một trong các tháng linh thiêng được Allah phán trong Qur'an:

  ﮋإِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ ﮊ (سورة التوبة: 36)

  {Quả thật, số tháng (trong một năm) mà Allah đã qui định trong sổ sách của Ngài kể từ ngày tạo thiên lập địa là mười hai tháng, trong đó có bốn tháng linh thiêng. Đó là tôn giáo đúng đắn. Do đó, các ngươi chớ đừng bất công với bản thân các ngươi trong những tháng đó (chớ làm phạm điều cấm kỵ trong những tháng đó).}. (Chương 9 – Attawbah, câu 36).

  Và những tháng linh thiêng được nói là: tháng Rajab, Zhul-Qa'dah, Zhul-Hijjah, và Al-Muharram (tháng 7, tháng 11, tháng 12 và tháng giêng của người Ả-rập).

  Một Hadith theo lời thuật của Abu Bakrah t rằng Nabi Muhammad e có di huấn:

  «السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاَثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِى بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ» (رواه البخاري (4662)، ومسلم (1679))

  “Một năm có mười hai tháng, trong đó có bốn tháng cấm kỵ linh thiêng, đó là ba tháng nối tiếp nhau Zhul-Qa'dah, Zhul-Hijjah, Al-Muharram, và tháng Rajab nằm giữa tháng Juma-da và tháng Sha'ban." (Albukhari: Hadith (4662), Muslim: Hadith (1679)).

  Các tháng này được gọi là các tháng cấm kỵ linh thiêng bởi hai điều:

  1- Cấm giao chiến trong các tháng này ngoại trừ kẻ thù khai chiến trước.

  2- Tội lỗi trong các tháng này mức độ sẽ nghiêm trọng hơn những tháng khác.

  Bởi vậy, Allah, Đấng Tối Cao nghiêm cấm làm điều tội lỗi, đặc biệt trong các tháng này:

  ﮋفَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ ﮊ (سورة التوبة: 36)

  {Do đó, các ngươi chớ đừng bất công với bản thân các ngươi trong những tháng đó (chớ làm phạm điều cấm kỵ trong những tháng đó).}. (Chương 9 – Attawbah, câu 36).

  Dĩ nhiên, Allah không phải chỉ nghiêm cấm làm điều tội lỗi và phạm vào điều cấm kỵ trong các tháng này mà ngay cả tất cả các tháng khác, chỉ có điều mức độ trong tháng này sẽ nặng hơn những tháng khác.

  Học giả Tafseer Assa'di nói ở trang (373): “{Do đó, các ngươi chớ đừng bất công với bản thân các ngươi trong những tháng đó (chớ làm phạm điều cấm kỵ trong những tháng đó).}. Câu kinh này có thể hàm chứa ý nghĩa là cả mười hai tháng, và Allah, Đấng Tối Cao và Ân phúc muốn trình bày như vậy để làm một tiêu chuẩn cho những người bề tôi của Ngài, Ngài muốn họ phải biểu hiện lòng tuân phục Ngài, phải tạ ơn và luôn phấn đấu làm việc thiện tốt. Do đó, Ngài bảo rằng các ngươi hãy cảnh giác với điều bất công cho chính bản thân các ngươi. Câu kinh này cũng có thể chỉ nói về bốn tháng linh thiêng cụ thể, rằng Ngài nghiêm cấm các bề tôi của Ngài làm điều tội lỗi trong những tháng cụ thể này cũng như Ngài đã nghiêm cấm điều đó vào mọi thời gian, nhưng sự nghiêm cấm trong bốn tháng cụ thể này nhằm khẳng định mức độ tội lỗi trong tháng này sẽ nặng hơn trong những tháng khác.".

  Thứ hai: Việc nhịn chay trong tháng Rajab thực sự không có bằng chứng giáo luật xác thực nào nói rằng nó mang lại ân phước đặc trưng riêng biệt nào đó. Tất cả các Hadith nói về việc nhịn chay trong tháng này đều là những Hadith không xác thực. Còn việc một số người đã ấn định những ngày cụ thể trong tháng Rajab cho việc nhịn chay với tâm niệm nó mang lại nhiều ân phước hơn những ngày của các tháng khác là hoàn toàn không có cơ sở trong giáo luật.

  Chỉ có một Hadith được ghi nhận nói về sự khuyến khích nhịn chay trong các tháng ling thiêng. Nabi e có nói:

  «صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ» (رواه أبو داود (2428) وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود).

  “Hãy nhịn chay và không nhịn chay trong các tháng linh thiêng" (Abu Dawood: Hadtih (2428), nhưng học giả Albani đã xác nhận đây là Hadith yếu kém).

  Giả sử Hadith này là Hadith xác thực thì nội dung của nó chỉ nói rằng khuyến khích nhịn chay trong các tháng linh thiêng chứ không phải là chỉ riêng về tháng Rajab. Do đó, ai nhịn chay tháng Rajab và nhịn chay cả các tháng linh thiêng còn lại thì điều này không vấn đề gì bởi chúng ta chiếu theo Hadith vừa nêu trên, còn ai chỉ nhịn chay vào tháng Rajab không thôi thì không đúng giáo luật.

  Sheikh Islam Ibnu Taymiyah ﷺ‬ nói trong bộ “Fatawa tổng hợp" (25 / 290): (Đối với việc ấn định nhịn chay trong tháng Rajab thì các Hadith nói về việc làm đó toàn là những Hadith yếu kém và không xác thực, hơn nữa, chúng còn được coi là các Hadith bịa đặt không được giới học giả Islam lấy làm cơ sở cho giáo luật, và chúng cũng không thuộc các Hadith yếu mang tính khuyến khích các tín đồ làm điều thiện tốt mà là những lời nói bịa đặt và dối trá ... và còn trong Musnad cũng như các bộ ghi chép khác chỉ có Hadith nói rằng Nabi e đã có bảo nhịn chay các tháng linh thiêng, đó là các tháng: Rajab, Zhul-Qa'dah, Zhul-Hijjah, và Al-Muharram. Như vậy việc nhịn chay phải được thực hiện trong tất cả bốn tháng linh thiêng chứ không được ấn định trong tháng Rajab một mình nó.).

  Học giả Ibnu Qayyim ﷺ‬ nói: “Tất cả các Hadith nói về việc nhịn chay cũng như việc dâng lễ nguyện Salah trong các đêm của tháng Rajab đều là bịa đặt và ngụy tạo." (Al-Manar Al-Munif trang 96).

  Học giả Al-Hafizh Ibnu Hajar ﷺ‬ nói trong “Tabyin Al-Ujab trang (11)": (Không có một Hadith xác thực nào nói về ân phước của tháng Rajab, nói về nhịn chay trong tháng đó hay nói về dâng lễ nguyện Salah trong các đêm của nó.).

  Sheikh Sayyid Sabiq ﷺ‬ nói trong “Fiqh Assunnah" (1 / 383): (Nhịn chay tháng Rajab không mang lại ân phước hơn các tháng khác, chỉ có điều tháng Rajab là một trong bốn tháng linh thiêng, và không có một Hadith nào chỉ định ân phước riêng biệt cho việc nhịn chay trong tháng Rajab cả, bởi tất cả những Hadith nói về điều đó đều không đủ điều kiện làm cơ sở cho nền tảng giáo luật.).

  Khi Sheikh Ibnu Uthaymeen ﷺ‬ được hỏi về việc nhịn chay vào ngày hai mươi bảy của tháng Rajab và dâng lễ nguyện trong đêm đó thì ông trả lời: (Việc nhịn chay vào ngày hai mươi bảy của tháng Rajab và việc dâng lễ nguyện Salah trong đêm đó, việc ấn định này là Bid'ah, và tất cả những việc làm Bid'ah đều sai lệch.) (Fatawa tổng hợp của Ibnu Uthaymeen, (20 / 440)).

  d f