40 Hadith Al-Nabawy bằng tiếng Nga

Giới thiệu chung

- CD 40 Hadith Al-Nabawy bằng tiếng Nga, gồm có đọc các Hadith bằng tiếng Arập và giải thích ngắn gọn ý nghĩa Hadith đó bằng hai ngôn ngữ Arập và Nga.
- Có thể sao chép nội dung các tập tin được nén trên đĩa CD và sẽ tự động làm việc ngay sau khi đặt đĩa CD vào trong ổ đĩa CD của máy vi tính.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này

Các tác phẩm khoa học:

Thông tin phản hồi