• Pháp

  DOC

  Chủ bút : Munqiz bin Mahmud Al-Siqor Kiểm thảo : Abu Hamzah Al-Jarmany

  Bài viết phân tích những điểm nổi bậc của việc hành hương Hajj.

 • Pháp

  DOC

  Tác giả : Khaalid Abu Saaleh Thông dịch : Abu Hamzah Al-Jarmany Kiểm thảo : Jeel Kurfeel الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Allah phán trong Quran: (Và hãy nhớ khi Ysa (Giê-su) con trai của Mar-yam nói: Hỡi con cháu Israel, quả thật, Ta đây là Thiên Sứ của Allah được cử phái đến với các ngươi nhằm xác định lại những gì mà Tawraah (Kinh Cưu Ước) đã đề cập và để báo trước cho các ngươi về vị Thiên Sứ tiền nhiệm sau Ta mang tên Ahmad) Al-Saf: 6. Và Nabi Muhammad - cầu xin Alalh ban bình an và phúc lành cho Người - là vị Nabi duy nhất được cử phái sau Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho Người -, người Thiên Chúa không hề biết có vị Nabi nào đến sau Ysa (Giê-su) - cầu xin bình an cho Người - ngoài Muhammad cả. Đến đây khẳng định rằng cả hai Nabi Musa (Môise) Ysa (Giê-su) cũng như trong Quran đều khẳng định sứ mạng của Nabi Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - là sự thật. Đây chính là chỉ đạo dành cho toàn thể người Thiên Chúa và Do Thái.

 • Pháp

  MP3

  Người thuyết trình : Nufil Qurwan

  Hành hương Hajj đến Makkah là một trong năm nền tảng của Islam, đây là việc hành đạo tổng hợp các thể loại thờ phượng gồm thể xác, tinh thần, tài sản. Việc này chỉ bắt buộc người có khả năng về sức khỏe và tiền bạc làm một lần trong đời, Allah phán: {Và việc đi hành hương Hajj dâng lên Allah tại ngôi đền (Ka’bah) là bổn phận đối với tín đồ Muslim nào trong nhân loại hội tụ đủ khả năng phải tìm đến đấy (hành hương). Còn ai phủ nhận việc hành hương thì y là kẻ phản đạo, quả thật, Allah rất giàu có không cần đến nhân loại.} Ali I’mraan: 97 (chương 3).

Thông tin phản hồi