1- Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước

Người thuyết trình : Bayeer Fawjal

Kiểm thảo: Faruq Abu Anas

Giới thiệu chung

Đây là bài thuyết giảng phân về tính tình và diện mạo của Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - được nhắc trong Kinh Tân Ước.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi