Sự báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước

Người thuyết trình : Abu Mujahid Fleisher

Kiểm thảo: Muhammad Ysa Ghorisiyah

Giới thiệu chung

Những bài học xoay quanh về sự tồn tại lời báo trước về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - trong Kinh Tân Ước.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi