Sự chứng nhận các các nhà hùng biện về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Sự chứng nhận các các nhà hùng biện về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Thông dịch:

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Đây là Video ghi về các lời chứng nhận của các nhà hùng biện nổi tiếng, có địa vị của Châu Âu về Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi