Nghi thức hành hương Hajj ... mùa hành hương Hajj 1434 H {01} Rukun thứ năm

Nghi thức hành hương Hajj ... mùa hành hương Hajj 1434 H {01} Rukun thứ năm

Giới thiệu chung

Trong phần này phân tích về Rukun thứ năm trong năm Rukun của Islam, gồm có các bài thuyết giảng của Sheikh U’mar bin Abdullah Al-Muqbil - cầu xin Allah ban thưởng cho ông - xoay quanh chủ đề hành hương Hajj và các giáo lý liên quan, các lời khuyên và hướng dẫn, được xuất bản tại Bộ Vụ, Nguồn Lực, Tuyên Truyền & Hướng Dẫn Islam của vương quốc Saudi Arabia 1434 H.

Thông tin phản hồi