1- Đây chính là Islam

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Phần một Video bằng tiếng Amharic với chủ đề: Đây là Islam, người thuyết trình giới thiệu về vài điểm nổi bật của Islam một tôn giáo chính thống được thiên khải từ Đấng Chủ Tể của toàn vũ trụ và muôn loài.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi