3- Đây là Islam

Người thuyết trình :

Kiểm thảo:

Giới thiệu chung

Phần ba: Bài thuyết giảng bằng tiếng Amharic với chủ đề: Đây là Islam. Người thuyết trình phân tích rằng Islam là tôn giáo quan tâm đến sạch sẽ nên qui định Wudu, tắm Junub, giáo lý dành riêng cho phụ nữ và các giáo lý khác liên quan đến sự sạch sẽ.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này
Thông tin phản hồi