qusbih islaamitte barra : waaniisa lanji saantiya

Mu tummabul nee yanfaqeh