oriifa xiqsittay barray daylaabeen tanih iyyah islaminnah ghabaaaqu

fiirise :

Amoggacsa:

Download
Ta safcatih saqalah kataysiyya rub
Mu tummabul nee yanfaqeh